Делумни и Целосни Утовари

Имате потреба да транспортирате пратка локално или низ Европа? Ние имаме решение токму за Вас.

Деламоде Македонија организира редовни збирни и целосни транспорти низ Европа и пошироко, нудејќи на потрошувачите целосна покриеност на домашно и меѓународно ниво.

Нашите услуги вклучуваат транспорт на еднократни решенија, повеќекратни логистички потреби како и целосни услуги од почеток до крај во синџирот на снабдување.

Нашиот посветен FTL департман за цели утовари , нуди оптимални услуги, обезбедувајќи транспорт на вашите пратки на најефикасен начин , секогаш на време и во рамките на вашиот буџет.

Услуги кои ги нудиме:

  • Извоз и Увоз (целосен и делумен)

  • Експресен транспорт

  •  Транспорт на конфекција и мини пратки

  • Meѓународна Траговска Размена

  •  Мултимодален транспорт

  • Складишнина и манипулација

  • Царински услуги

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies as set out in our Privacy & Cookie notice.

Confirm