Дистрибуција на текстил

Деламод Груп има повеќе од 30 години искуство во дистрибуција на пратки за мода и животен стил.

Користејќи ја оваа експертиза ние можеме да понудиме на Македоноскиот пазар FTL и LTL транспортни решенија за текстил, како за увоз, така и за извоз на пратките. 

Деламод исто така нуди и end-to-end решенија, што подразбира собирање на пратките од производните погони, услуги за консолидирање, складирање, царинење и дистрибуција на пратките до самите продажни места.

  • Транспортни решенија за текстил и текстилни производи (висечки и картонски пратки) 
  • Услуги за извоз и увоз 
  • Специјализирани возила за текстил 
  • Складирање и услуги за консолидација 
  • Покриеност на Европскиот пазар

Направи Барање

Контактирајте нè

Деламод Македонија

Naum Naumovski Borce 50/2-17 1000 Skopje Macedonia

Tel: +389 (0)2 3 233 348 

Fax: +389 (0)2 3233 349

Email: info.mk@delamode-group.com 

Контактирајте нè

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies as set out in our Privacy & Cookie notice. Read more

Confirm