Авионски Транспорт

 Авионскиот транспорт често се користи како идеално решение за сензитивни и итни испораки.

Нашиот посветен департман за Авионски Транспорт нуди “едно-шалтерски пункт за комуникација со потрошувачите, советувајќи и менаџирајки ги сите аспекти на авионскиот транспорт како и царинските формалности.

Соработувајќи рамо до рамо со најреспектабилните авио превозници , имаме можност да понудиме палета на услуги, како од врата до врата така и од врата до аеродром, притоа гарантирајќи за безбедноста и сигурноста на транспортот по најефикасните рути за минорни трошоци.

Услуги во Авионски Транспорт:

  • Соработка со најреспектабилните авио превозници
  • Глобални услуги од врата до врата
  •  Глобални услуги од аеродром до аеродром
  • Царински Услуги

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies as set out in our Privacy & Cookie notice.

Confirm