Поморски сообраќај

Деламоде Македонија нуди соодветни поморски решенија за транспорт на стока до било која точка во светот.

Наша филозофија е да соработуваме со бродски компании кои нудат константност во услугите по ефективни трошоци.

Организираме и нудиме збирни и целосни контејнерски пратки преку пристаништето во Солун, како и најконкурентни збирни линии за пратки од Блискиот Исток.

Преглед на услуги за Поморски Транспорт

Преглед на услуги за Поморски Транспорт

  • Целосни и Делумни контејнерски пратки
  • Врата до пристаниште / Врата до врата
  •  Увоз и Извоз
  •  Речен транспорт по текот на реката Дунав
  • Царински Услуги

Направи Барање

Контактирајте нè

Деламод Македонија

Naum Naumovski Borce 50/2-17 1000 Skopje Macedonia

Tel: +389 (0)2 3 233 348 

Fax: +389 (0)2 3233 349

Email: info.mk@delamode-group.com 

Контактирајте нè

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies as set out in our Privacy & Cookie notice. Read more

Confirm