Поморски сообраќај

Деламоде Македонија нуди соодветни поморски решенија за транспорт на стока до било која точка во светот.

Наша филозофија е да соработуваме со бродски компании кои нудат константност во услугите по ефективни трошоци.

Организираме и нудиме збирни и целосни контејнерски пратки преку пристаништето во Солун, како и најконкурентни збирни линии за пратки од Блискиот Исток.

Преглед на услуги за Поморски Транспорт

Преглед на услуги за Поморски Транспорт

  • Целосни и Делумни контејнерски пратки
  • Врата до пристаниште / Врата до врата
  •  Увоз и Извоз
  •  Речен транспорт по текот на реката Дунав
  • Царински Услуги

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies as set out in our Privacy & Cookie notice.

Confirm