Изјава за регулатива за заштита на податоците (GDPR)

08. 18. 2017

Xpediator и неговите подружници се посветени на обезбедување на сите податоци, вклучувајќи ги и оние поврзани со своите клиенти и добавувачи, се чуваат и одржуваат во безбедна средина, и на начин што е во согласност со локалното законодавство и законодавството на ЕУ за заштита и ракување со податоци.

Како признание за новото законодавство за БДП, кое стапи на сила на 25 мај 2018 година, Xpediator и неговите подружници преземаат чекори за да обезбедат усогласеност и сакаат да ги убедат своите клиенти и добавувачи дека нашите процедури и системи ќе продолжат да ги штитат чувствителните податоци.

Delamode е дел од Xpediator Plc

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies as set out in our Privacy & Cookie notice.

Confirm