GIVE ME 5 | Delamode Macedonia
Дома » GIVE ME 5

GIVE ME 5

5 ПОНУДИ – 5 ПРОМОТИВНИ ЦЕНИ ПО ПАЛЕТА

Деламоде Македонија соголемо задоволствови го представувазапочнувањетонахуманитарната акција‘’GIVE ME 5 ’’

Што е ‘’G IVE ME 5’’?нови 5понудикои нудат најекономичени најквалитетензбирен копнентранспорт по промотивни месечни цени!Со тоа ви овозможувамеда донирате5евра за секоја пратка,кои одат за хуманитарни цели !

Овој месецпромовираме 5 нашизбирни линии:

  • Германија
  • Италија
  • Шпанија
  • Англија
  • СРБИЈА

€5 евраод секој транспорт ќе бидедониран вохуманитарни цели

ГЕРМАНИЈА

Поаѓање / Пристигнување
Петок→Вторник

ИТАЛИЈА

Поаѓање / Пристигнување
Петок→Понеделник

ШПАНИЈА

Поаѓање / Пристигнување
Петок  → Петок 

АНГЛИЈА

Поаѓање /Пристигнување
Петок  → Петок

СРБИЈА 

Поаѓање /Пристигнување
Петок  → Сабота

Контакт

Тел+389 (0)2 3233 348
Факс+389 (0)2 3233 349
Е-маил:info.mk@delamode-group.com

Service Image: 
Вратете се горе